• Jaký programovají jazyk? Typescript
 • Jaký framework? Angular a další
 • Nové verze frameworku? Angular schematics ng update
 • Jak udržet aktuální diagram architektury? Graf závislostí nx dep-graph
 • Jak spravovat závislosti? Graf závislostí nx lint
 • Jak vydávat nové verze? Trunk based development
 • Git - ale jaké workflow? Trunk based development
 • Jak strukturovat zdrojáky? Angular CLI
 • Jak sjednotit styl a formátování kódu? ESlint, TSlint, Prettier nx format:check
 • Jak snadno zapojit nové členy týmu? Konvence
 • Testovat end to end? Cypress ng e2e
 • Jak to přizpůsobit více zákazníkům? Kompozice knihoven
 • Kdo bude zodpovědný za kvalitu kódu? Správci knihoven